Go to Top

Казино „DV“ – 3D

3D проект на игрална зала в гр.Варна, кв.“Левски“. Проекта е създаден по архитектурна подложка и предварително задание от клиента. След което се пристъпи към самото изграждане и реализирането му.

Дата на създаване: 07.2009г.

Забележка: Проекта и създаден от колектива на съществуващото по това време студио „Естило“!

Коментари

Коментара

This website content was created with the help of Ultimate Tinymce!